Oaivilat web

Geafi ja rikkis: ON duhátjahkemihttomearri

Mana Globalisa ruovttusiidui vuolábeale liŋkkain. Loga ja bargga vuolábeale bargguid. Buohtastahte iežat vástádusaid ovttain dahje eanet mielohppiiguin ja ákkastala iežat oaiviliid.

Bargu

  1. Mii ON’ duhátjahkemihttomearri lea?
  2. Makkár oassemihttomearit gávdnojit 1, 2 ja 6 duhátjahkemihttomerriin?
  3. Buohtastahte guovtti riikka Vietnama ja Tanzania. Gávnnat man guhkás dat leat ollen joksamis dán golbma oassemihttomeari:
    1. beallidit mearihis geafivuođa
    2. bissehit malaria-relaterejuvvon jápmimiid leavvama buot agiin
    3. fállat vuođđoskuvlaoahpu buot mánáide
  4. Makkár doaimmaid don bijašit johtui Tanzanias ja Vietnamas vai jovssaše dan golbma oassemihttomeari ovdal 2015?

NEAHTTARESURSSAT

Globalis – ON-ovttastusa interaktiivvalaš máilmmiatlasa

http://globalis.no