Oaivilat web

Globála birasváttisvuođat: Dálkkádatrievdadusat

Mana Cicero ruovttusiidui vuolábeale liŋkkain ja geahča fáddásiidduid dálkkádatrievdadusaid birra.

Bargu

A Olbmo dahkan dálkkádatrievdadusat

  1. Gávnna gráfalaš čilgehusa šaddovisteváikkuhusas ja čilge iežat sániiguin mii dát birasváttisvuohta lea.
  2. Makkár lunddolaš faktoraide šaddovisteváikkuhus čuohcá?
  3. Mot olbmot rievdadit dálkkádaga?

B Váikkuhusat ja doaimmat

  1. Gávnna máilmmikártta vuolábeale liŋkkain mii čájeha dálkkádatrievdadusváikkuhusaid. Mii lea jáhkehahttimus dálkkádatrievdadusaid váikkuhus iešguđet máilmmioassái? Makkár máilmmioasit leat rašimusat, ja manin? Makkár máilmmioasit leat nannosepmosat, ja manin?
  2. Manin riikkaidgaskasaš ovttasbargui lea dárbu go dálkkádatrievdadusaid galgá hehttet? Mot don vuoruhivččet daid? Makkár doaimmaid don oaivvildat Norga berrešii álggahit geahpidan dihte dálkkádatgássaid luoitimiid?

NEAHTTARESURSSAT

Cicero – Dálkkádatrievdadusaid váikkuhus Eurohpái

http://www.cicero.uio.no/abc/

Cicero – dálkkádatdutkama guovddáš

http://www.cicero.uio.no/abc/