Oaivilat web

Kjell Magne Bondevik sárdni World Islamic Mission’s Moskéi

Čuovo vuolábealde liŋkka ja loga ovddeš stáhtaministara Kjell Magne Bondevik sártni World Islamic Mission’s Moskéi Åkeberveienis Oslos skábmamánu 9.b. 2001:s.

Bargu

  1. Mii lea ovdadáhpáhussan sárdnái?
  2. Mii Bondevika váldosáhka lea? Gean vuostá son oaivvilda ahte galgá doarrut barggus terrorisma vuostá?
  3. Mot son geavaha osku dasa ahte hukset šaldi gaskal kultuvrraid?
  4. Leago mihkkege das maid Bondevik dadjá mii čájeha ahte son eallá sekulariserejuvvon servodagas? Mot vuoiggalažžan dahkkojuvvo ovdamearkka dihte márran Afghanistanii?
  5. Mot Bondevik oaivvilda ahte máŋggakultuvrralaš servodat sáhttá midjiide šaddat illun? Jurddaš ahte don leat Bondevika ráđđeaddi ja evttot vihtta čielga doaimma maiguin dán sáhtát duohtandahkat.