Oaivilat web

Prisoners of War

Dán Rukses Ruossa ja Nobela ráfibálkkašumiguovddáža ráhkadan spealus galggat don kommandántan leairras gos leat soahtefáŋggat, čájehit ahte don meannudat iežat fáŋggaid riikkaidgaskasaš lágaid mielde. Speala spealu ja vástit bargguid maŋŋel.

Bargu

  1. Gos soahtefáŋggaid vuoigatvuođat leat nannejuvvon?
  2. Makkár vuoigatvuođat soahtefáŋggain leat leairra dilálašvuođaid dáfus ja oktavuođa dáfus olgomáilmmiin?
  3. Makkár eavttut galget leat devdojuvvon vai don oččošit soahtefáŋga-stáhtusa?
  4. Loga Stuora norgga leksikona artihkkala soahtefáŋggaid birra. Digaštala leatgo amerihkálaš Guantanamo-bása fáŋggat soahtefáŋggat vai eai.

NEAHTTARESURSSAT

“Prisoners of War”-speallu

http://nobelprize.org/educational_games/peace/redcross/game.html

Dát speallu gávdno Nobela ráfibálkkašumiguovddáža ruovttusiidduin

Stuora Norgga leksikona soahtefáŋggaid birra

http://www.snl.no/krigsfange