Oaivilat web

Reklamašuvdna – teakstabargu

Don leat oastán ođđa mátketelefovnna. Lea čáppa ja divrras telefovdna, dakkár mas gokčasa rabasta. Go oanebotta lea gollan, de fuobmát ahte gokčasa gižaldagat leat loažžagoahtán. Olles govččas beassá go golbma mánnu lea gollan.

Don manat gávpái reklameret. Vuovdi hilgu du gáibádusa go čuoččuha ahte don leat geavahan fámu ja leat ieš sivalaš dasa go mátketelefovdna lea billahuvvan.

Bargu

A Mana ung.no-neahttasiidui vuolábeale liŋkkain. Olgešbeale čoavddasátnelisttus don válljet čoavddasáni Geavaheaddji (Forbruker). Oza artihkkala mii sáhttá du veahkehit čoavdit čuolmma. Čále oanehaččat maid gávnnahit.

B Oza neahtas mot geavaheddjiidnákku galgá čoavdit. Evttohus ohcansániide: “Čoavdit geavaheaddjinákku.” Čále oanehis čoahkkáigeasu das maid gávnnahit.

NEAHTTARESURSSAT

Ung.no

http://www.ung.no